Novinky
Novinky

Záchranky budú presadzovať predĺženie licenčného obdobia
24.03.2010

Prvé valné zhromaždenie členov Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS) sa uskutočnilo koncom novembra v Košiciach. Prítomní členovia schválili koncepciu, ktorá určuje smerovanie a hlavné úlohy A

„K našim hlavným cieľom bude patriť riešenie zásadných problémov v oblasti záchrannej zdravotnej služby, ktorým sa bude venovať odborno-legislatívna komisia. Budú v nej mať zastúpenie odborníci jednotlivých poskytovateľov a to vždy podľa charakteru riešenej problematiky", hovorí Mgr. Ján Šteso, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby. „Komisia sa bude venovať napríklad problematike akútneho nedostatku kvalifikovaných lekárov, otázke rozširovania kompetencií záchranárov a veľkou výzvou pre nás bude dosiahnuť predĺženie licenčného obdobia v oblasti poskytovania ZZS", dodáva J. Šteso. AZZS sa v nasledujúcom období zameria aj na prehlbovanie spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva, s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky a s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému (hasiči, polícia). Rovnako bude mať záujem zapájať sa do odborných diskusií, vytvárať príležitosti na zvyšovanie odbornosti členov asociácie, ich zamestnancov a spolupracovníkov, nadväzovať kontakty so zahraničnými a medzinárodnými združeniami pôsobiacimi v oblasti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Na 1. valnom zhromaždení AZZS bol zvolený trojčlenný výkonný výbor AZZS: Mgr. Ján Šteso, prezident AZZS a zástupca Falck Záchranná a.s.; MUDr. Viliam Čislák, viceprezident AZZS a zástupca Záchranná služba Košice; Ing. Ján Kuboši, zástupca spoločnosti AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. Členovia AZZS sa tiež zhodli, že čestné členstvo ponúknu Zdravotnické záchranné službě hlavního města Praha (ZZSHMP), ktorá je vďaka svojej vyše 150 ročnej histórii najstaršou záchrannou zdravotnou službou v Európe


Aktuálne

Bratislava, 9. január 2018

Bratislava, 27. september 2017

Bratislava, 7. február 2017

Bratislava, 27. október 2016

Bratislava, 17. október 2016

Bratislava, 19.9.2016

Košice, 16.-19.9.2015

Košice, 21.7.2015

Košice, 17.7.2015

Košice, 10.4.2015

Košice, 28.3.2013

Košice, 28.2.2013

Bratislava

Bratislava, 07.11.2012

Košice, 24.8.2012

Bratislava, 01.02.2012

10.01.2012

Košice, 04.01.2012

Košice, 22.11.2011

Košice, 24.03.2011
Tlačová správa

07.03.2011
Novou prezidentkou Asociácie záchrannej zdravotnej služby je Ing. Lívia Banai-Tóth.

29.10.2010
AZZS podporila galavečer Modrá hviezda

11.10.2010
Oznamujeme zmenu sídla združenia na Bačíkova 7, 040 01 Košice

24.03.2010
Štyria poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby (ZZS): Falck Záchranná a.s., LSE - LIFE STAR EMERGENCY, spol. s r. o., Záchranná služba Košice a Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava,

 
 
© 2010 AZZS.sk | Všetky práva vyhradené | © 2010 - 2012 mediworx a.s. | Prehlásenie o prístupnosti | Podmienky používania