Novinky
Novinky

Vzniká nová asociácia záchraniek
24.03.2010

Štyria poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby (ZZS): Falck Záchranná a.s., LSE - LIFE STAR EMERGENCY, spol. s r. o., Záchranná služba Košice a Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava,

„K rozhodnutiu založiť AZZS sme pristúpili preto, že Asociácia poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby neplnila účel, pre ktorý bola zriadená. Táto organizácia bola v predchádzajúcom období pasívna v riešení najvážnejších problémov záchranného zdravotného systému na Slovensku. Nebolo naplnené jej hlavné poslanie, a to zastupovať záujmy poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby a presadzovať opatrenia na skvalitňovanie starostlivosti o pacienta“, hovorí o dôvodoch vytvorenia AZZS jej prezident Mgr. Ján Šteso. „Asociácia záchrannej zdravotnej služby spája súkromných a štátnych poskytovateľov, pretože všetci máme rovnaké poslanie, a to postarať sa o pacienta, ktorý sa ocitol v bezprostrednom ohrození zdravia alebo života“, pokračuje MUDr. Viliam Čislák riaditeľ Záchrannej služby Košice a spoluzakladateľ AZZS. AZZS sa v nasledujúcom období zameria na prehlbovanie spolupráce s Operačným strediskom Slovenskej republiky ako aj s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému. Rovnako bude mať záujem zapájať sa do odborných diskusií, vytvárať príležitosti na zvyšovanie profesionality členov asociácie, ich zamestnancov a spolupracovníkov, nadväzovať kontakty so zahraničnými a medzinárodnými združeniami pôsobiacimi v oblasti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti. „Naším cieľom bude venovať sa riešeniu zásadných otázok v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Príkladom je akútny nedostatok kvalifikovaných lekárov, kde sa budeme sa usilovať dosiahnuť rozširovanie kompetencií záchranárov a snahou AZZS bude určite aj aktívne podieľanie sa na tvorbe legislatívy, ktorá sa týka záchrannej zdravotnej služby“, dodáva J. Šteso.


Aktuálne

Bratislava, 9. január 2018

Bratislava, 27. september 2017

Bratislava, 7. február 2017

Bratislava, 27. október 2016

Bratislava, 17. október 2016

Bratislava, 19.9.2016

Košice, 16.-19.9.2015

Košice, 21.7.2015

Košice, 17.7.2015

Košice, 10.4.2015

Košice, 28.3.2013

Košice, 28.2.2013

Bratislava

Bratislava, 07.11.2012

Košice, 24.8.2012

Bratislava, 01.02.2012

10.01.2012

Košice, 04.01.2012

Košice, 22.11.2011

Košice, 24.03.2011
Tlačová správa

07.03.2011
Novou prezidentkou Asociácie záchrannej zdravotnej služby je Ing. Lívia Banai-Tóth.

29.10.2010
AZZS podporila galavečer Modrá hviezda

11.10.2010
Oznamujeme zmenu sídla združenia na Bačíkova 7, 040 01 Košice

24.03.2010
Prvé valné zhromaždenie členov Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS) sa uskutočnilo koncom novembra v Košiciach. Prítomní členovia schválili koncepciu, ktorá určuje smerovanie a hlavné úlohy A

 
 
© 2010 AZZS.sk | Všetky práva vyhradené | © 2010 - 2012 mediworx a.s. | Prehlásenie o prístupnosti | Podmienky používania