Novinky
Novinky

AZZS vytvorila záchranársku sekciu
Košice, 24.03.2011

Tlačová správa

Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS), ktorá zastupuje záujmy jedenástich poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku, zvolila nového prezidenta. Na čele asociácie je Ing. Lívia Banai-Tóth, riaditeľka spoločnosti ZaMED, s r.o. Viceprezidentmi asociácie sa stali Ing. Vratko Šoka, riaditeľ Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby Bratislava a MUDr. Viliam Čislák, riaditeľ spoločnosti Záchranná služba Košice (Košická záchranka). V rámci asociácie zároveň vznikla Sekcia zdravotníckych záchranárov, s cieľom inštitucionalizovať záujmy záchranárov v zložkách záchrannej zdravotnej služby a integrovaného záchranného systému.

AZZS začína novú éru pôsobenia na trhu záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Jedným z hlavných míľnikov je zvolenie nového prezidenta asociácie. Na čele AZZS je Ing. Lívia Banai-Tóth, ktorá vo sfére zdravotníctva pôsobí od roku 1990. Podieľala sa na zrode viacerých úspešne fungujúcich spoločností v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Má dlhoročné odborné skúsenosti s prevádzkovaním záchrannej zdravotnej služby, dopravnej zdravotnej služby, lekárskej služby prvej pomoci a ambulantnej starostlivosti pre dospelých. Je riaditeľkou záchrannej zdravotnej služby v spoločnosti ZaMED, s.r.o., ktorá prevádzkuje 19 staníc záchrannej zdravotnej služby na Slovensku.

"Medzi základné priority asociácie patrí vybudovanie a upevnenie pozície vo vzťahu k ministerstvu zdravotníctva. Veľmi dôležitá je pre nás aj spolupráca s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a ostatnými subjektmi v oblasti záchrannej zdravotnej služby," povedala prezidentka AZZS Ing. Lívia Banai-Tóth. Dodala, že jedným z hlavných cieľov je aj vytvorenie a prezentácia odborných sekcií za účelom podieľania sa na tvorbe kľúčových právnych predpisov a koncepčných zmien v oblasti záchrannej zdravotnej služby.

V rámci AZZS zároveň vznikla historicky prvá organizácia na Slovensku, ktorá oficiálne zastupuje záujmy slovenských záchranárov. Sekcia zdravotníckych záchranárov (ďalej ako sekcia) sa neskôr pretransformuje na Slovenskú komoru záchranárov (ďalej ako SKZ). "Už dlhší čas pociťujeme potrebu vzniku samostatnej profesijnej stavovskej organizácie, ktorá by komplexne riešila potreby zdravotníckych záchranárov. Týkalo by sa to hlavne záchrannej zdravotnej služby, ale aj celého integrovaného záchranného systému na spoločenskej a legislatívnej úrovni," povedal prezident sekcie Ing. Marián Hudák, ktorý zároveň pôsobí ako hlavný záchranár najväčšieho poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby na Slovensku Falck Záchranná a.s. Upresnil, že mandát výkonného výboru sekcie je daný na dobu určitú do vzniku SKZ.

Jednou z prvých úloh sekcie je nominácia svojho kandidáta na obsadenie postu hlavného odborníka MZ SR v odbore zdravotnícke záchranárstvo. Kandidátom sekcie do tejto funkcie je Bc. Roland Száz zo spoločnosti ZaMED, s.r.o. "V súčasnosti pracujeme na nominačnom liste, ktorý predložíme ako návrh Ministerstvu zdravotníctva SR," dodal Hudák.

O Asociácii záchrannej zdravotnej služby:
Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) so sídlom v Košiciach bola založená 8. septembra 2009. Jej zakladateľmi sú Falck Záchranná a.s. a Záchranná služba Košice. AZZS má v súčasnosti 11 členov z celkového počtu 27 poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Reprezentuje 242 z 280 prevádzkovaných staníc RLP a RZP. Medzi hlavné ciele AZZS patrí zastupovanie záujmov poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a záchranárov, ako aj realizácia aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality starostlivosti o pacienta v prednemocničnej starostlivosti.

Členovia AZZS:
Falck Záchranná a.s.
Air Transport Europe, spol. s r.o.
Záchranná služba Košice
Záchranná a dopravná zdravotná služba Bratislava
Nemocnica Poprad a.s.
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s.
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Life Star Emergency spol. s r.o.
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
ZaMED, s.r.o.
Fakultná nemonica Trnava


Kontakt pre médiá:
Mgr. Magdaléna Magdová
PR manažér a hovorca
Asociácie záchrannej zdravotnej služby

Tel.: +421 55 2813 340
GSM: +421 902 959 865
e-mail: magdova@falck-zachranna.sk
www.falck.sk, www.falck-zachranna.skAktuálne

Bratislava, 9. január 2018

Bratislava, 27. september 2017

Bratislava, 7. február 2017

Bratislava, 27. október 2016

Bratislava, 17. október 2016

Bratislava, 19.9.2016

Košice, 16.-19.9.2015

Košice, 21.7.2015

Košice, 17.7.2015

Košice, 10.4.2015

Košice, 28.3.2013

Košice, 28.2.2013

Bratislava

Bratislava, 07.11.2012

Košice, 24.8.2012

Bratislava, 01.02.2012

10.01.2012

Košice, 04.01.2012

Košice, 22.11.2011

07.03.2011
Novou prezidentkou Asociácie záchrannej zdravotnej služby je Ing. Lívia Banai-Tóth.

29.10.2010
AZZS podporila galavečer Modrá hviezda

11.10.2010
Oznamujeme zmenu sídla združenia na Bačíkova 7, 040 01 Košice

24.03.2010
Prvé valné zhromaždenie členov Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS) sa uskutočnilo koncom novembra v Košiciach. Prítomní členovia schválili koncepciu, ktorá určuje smerovanie a hlavné úlohy A

24.03.2010
Štyria poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby (ZZS): Falck Záchranná a.s., LSE - LIFE STAR EMERGENCY, spol. s r. o., Záchranná služba Košice a Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava,

 
 
© 2010 AZZS.sk | Všetky práva vyhradené | © 2010 - 2012 mediworx a.s. | Prehlásenie o prístupnosti | Podmienky používania