Novinky
Novinky

VYHLÁSENIE AZZS K ŠTRAJKU LEKÁROV A KRÍZOVEJ SITUÁCII V ZDRAVOTNÍCTVE
Košice, 22.11.2011Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) vyzýva Lekárske odborové združenie (LOZ), všetkých lekárov, ktorí dali výpovede, a MZ SR, aby opätovne zvážili situáciu, a rokovaním dospeli ku kompromisnej dohode. V opačnom prípade môže ich krok v konečnom dôsledku ohroziť tých, ktorí sú najdôležitejší, teda pacientov.

Musíme však zdôrazniť, že prednemocničná neodkladná zdravotná starostlivosť bude pre občanov naďalej zabezpečená a to aj v prípade, ak sa naplní krízový scenár a lekári po 1. decembri z nemocníc odídu.

Chceme pripomenúť, že lekári, ktorí pracujú pre záchrannú zdravotnú službu (ZZS) výpovede nedali. ZZS zostáva v spolupráci s ďalšími zložkami Integrovaného záchranného systému stabilizovaným systémom prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Po 1. decembri však môže činnosť ZZS ovplyvniť kritická situácia v niektorých nemocniciach, kde môže v istých prípadoch dôjsť k zastaveniu ich prevádzky. Hrozí, že sa predĺži nielen doba ošetrenia pacientov, ale aj ich prevoz do vybraných nemocníc. Rovnako sa môžu predĺžiť časy pri odovzdávaní pacientov v nemocniciach, ktoré budú preťažené. To bude mať za následok predĺženie dojazdových časov záchranárov k akútnym stavom. V niektorých prípadoch to môže mať za následok zhoršenie alebo ohrozenie zdravia pacientov.

Napriek tomu chceme opätovne ubezpečiť občanov, že ak budú potrebovať lekársku pomoc, neodkladná zdravotná starostlivosť bude pre nich naďalej zabezpečená. Členovia AZZS sú pripravení urobiť všetko preto, aby hroziacu krízovú situáciu pacienti pocítili čo najmenej.

Členovia AZZS:

  • Falck Záchranná a.s.
  • Air Transport Europe, spol. s r.o.
  • Záchranná služba Košice
  • Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
  • Nemocnica Poprad a.s.
  • Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s.
  • Life Star Emergency spol. s r.o.
  • ZaMED, s.r.o.

O AZZS

Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) so sídlom v Košiciach bola založená 8. septembra 2009. Jej zakladateľmi sú Falck Záchranná a.s. a Záchranná služba Košice. AZZS má v súčasnosti 11 členov z celkového počtu 27 poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Reprezentuje 242 z 280 prevádzkovaných staníc Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). Medzi hlavné ciele AZZS patrí zastupovanie záujmov poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a záchranárov, ako aj realizácia aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality starostlivosti o pacienta v prednemocničnej starostlivosti.Aktuálne

Bratislava, 9. január 2018

Bratislava, 27. september 2017

Bratislava, 7. február 2017

Bratislava, 27. október 2016

Bratislava, 17. október 2016

Bratislava, 19.9.2016

Košice, 16.-19.9.2015

Košice, 21.7.2015

Košice, 17.7.2015

Košice, 10.4.2015

Košice, 28.3.2013

Košice, 28.2.2013

Bratislava

Bratislava, 07.11.2012

Košice, 24.8.2012

Bratislava, 01.02.2012

10.01.2012

Košice, 04.01.2012

Košice, 24.03.2011
Tlačová správa

07.03.2011
Novou prezidentkou Asociácie záchrannej zdravotnej služby je Ing. Lívia Banai-Tóth.

29.10.2010
AZZS podporila galavečer Modrá hviezda

11.10.2010
Oznamujeme zmenu sídla združenia na Bačíkova 7, 040 01 Košice

24.03.2010
Prvé valné zhromaždenie členov Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS) sa uskutočnilo koncom novembra v Košiciach. Prítomní členovia schválili koncepciu, ktorá určuje smerovanie a hlavné úlohy A

24.03.2010
Štyria poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby (ZZS): Falck Záchranná a.s., LSE - LIFE STAR EMERGENCY, spol. s r. o., Záchranná služba Košice a Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava,

 
 
© 2010 AZZS.sk | Všetky práva vyhradené | © 2010 - 2012 mediworx a.s. | Prehlásenie o prístupnosti | Podmienky používania