Novinky
Novinky

AZZS JE ZNEPOKOJENÁ NÁVRHOM MZ SR ZNÍŽIŤ PLATBY PRE ZÁCHRANNÚ SLUŽBU
Košice, 04.01.2012So znepokojením vnímame návrh Ministerstva zdravotníctva SR znížiť platby pre záchrannú zdravotnú službu, ktoré sú dnes rovnaké ako v roku 2006, napriek každoročne rastúcim nákladom na materiál, pohonné látky, energie, a zdravotnícky personál. Táto iniciatíva, ktorá nebola v odbornej komunite vôbec konzultovaná, ohrozí súčasnú úroveň kvality poskytovaných služieb celého systému záchrannej zdravotnej služby.

Pripomíname, že v čase nedávneho štrajku lekárov to bola práve záchranná zdravotná služba, ktorá urobila všetko pre to, aby život a zdravie pacientov neboli ohrozené. Zdravotná záchranná služba, aj bez prísľubu dodatočných finančných prostriedkov, do 24 hodín po žiadosti ministerstva zdravotníctva o pomoc, posilnila existujúcu sieť o ďalšie ambulancie a to na vlastné náklady. Lekári a záchranári, v čase ich osobného voľna, neváhali prísť slúžiť nadčasy a zostať pri pacientoch vtedy, keď lekári v štátnych nemocniciach zostali doma. Pre záchranárov je totiž záchrana ľudského života absolútnou prioritou, ktorej podriadime všetko.

Chceme zdôrazniť, že záchranná zdravotná služba je jednou z mála spoľahlivo fungujúcich a zreformovaných zložiek slovenského zdravotníctva. Materiálovo-technické vybavenie našich ambulancií spolu so vzdelaným zdravotníckym personálom je porovnateľné s vyspelými krajinami Európskej únie. Konkurenčné prostredie zároveň vytvára tlak na poskytovanie ešte lepších služieb pre pacientov.

Bohužiaľ, ak vstúpi do platnosti spomínaný návrh, záchranky budú musieť znížiť náklady – šetriť. Na vzdelávaní, na ľuďoch, na kvalitnom vybavení ambulancií. V konečnom dôsledku to, chtiac-nechtiac, pocíti pacient.

Záchranná zdravotná služba slúži najmä pacientom, akútne ohrozeným na živote a zdraví. V ich záujme vyzývame Ministerstvo zdravotníctva SR, aby sme spoločne zasadli za okrúhly stôl a našli riešenie, ktoré bude východiskom z tejto situácie. Zároveň navrhujeme, aby Ministerstvo zdravotníctva SR odložilo účinnosť navrhovaného cenového opatrenia, kým sa okrúhly stôl neuskutoční.

Pevne veríme, že Ministerstvo zdravotníctva SR prijme naše argumenty a neohrozí svojimi krokmi kvalitu poskytovanej starostlivosti záchrannej zdravotnej služby na Slovensku.

O AZZS

Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) so sídlom v Košiciach bola založená 8. septembra 2009. Jej zakladateľmi sú Falck Záchranná a.s. a Záchranná služba Košice. AZZS má v súčasnosti 11 členov z celkového počtu 27 poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Reprezentuje 242 z 280 prevádzkovaných staníc Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). Medzi hlavné ciele AZZS patrí zastupovanie záujmov poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a záchranárov, ako aj realizácia aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality starostlivosti o pacienta v prednemocničnej starostlivosti.

Za AZZS:

  • Falck Záchranná a.s.
  • Záchranná služba Košice
  • Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
  • Life Star Emergency spol. s r.o.
  • ZaMED, s.r.o.
  • NsP Spišská Nová Ves a.s.


Aktuálne

Bratislava, 9. január 2018

Bratislava, 27. september 2017

Bratislava, 7. február 2017

Bratislava, 27. október 2016

Bratislava, 17. október 2016

Bratislava, 19.9.2016

Košice, 16.-19.9.2015

Košice, 21.7.2015

Košice, 17.7.2015

Košice, 10.4.2015

Košice, 28.3.2013

Košice, 28.2.2013

Bratislava

Bratislava, 07.11.2012

Košice, 24.8.2012

Bratislava, 01.02.2012

10.01.2012

Košice, 22.11.2011

Košice, 24.03.2011
Tlačová správa

07.03.2011
Novou prezidentkou Asociácie záchrannej zdravotnej služby je Ing. Lívia Banai-Tóth.

29.10.2010
AZZS podporila galavečer Modrá hviezda

11.10.2010
Oznamujeme zmenu sídla združenia na Bačíkova 7, 040 01 Košice

24.03.2010
Prvé valné zhromaždenie členov Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS) sa uskutočnilo koncom novembra v Košiciach. Prítomní členovia schválili koncepciu, ktorá určuje smerovanie a hlavné úlohy A

24.03.2010
Štyria poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby (ZZS): Falck Záchranná a.s., LSE - LIFE STAR EMERGENCY, spol. s r. o., Záchranná služba Košice a Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava,

 
 
© 2010 AZZS.sk | Všetky práva vyhradené | © 2010 - 2012 mediworx a.s. | Prehlásenie o prístupnosti | Podmienky používania